İstanbul

Taraflar

 1. hizliokuyoruz.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Zuhuratbaba Mh.İncirli Cad İncirli Apt. No:21 Kat 4 Daire 9 Bakırköy - İstanbul adresinde mukim Hızlı Adımlarla Kariyer Eğitimi (HAKE)(Bundan böyle “Hake” olarak anılacaktır).
 2. hizliokuyoruz.com sitesinin sunduğu hızlı okuma ve anlama programı (Bundan böyle "Eğitim Platformu" olarak anılacaktır)
 3. Eğitim Platformunu kullanmak için üye olan internet kullanıcısı (Bundan böyle "Üye" olarak anılacaktır)
 4. hizliokuyoruz.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı diğer alan adlarından oluşan web sitesi. (Bundan böyle "Site" olarak anılacaktır)

Sözleşmenin Konusu

 1. Sözleşme’nin konusu, Site’de ilan edilen ve aşağıda ayrıca belirtilen koşullar ve şartlar dahilinde satışa sunulan hizmetlerin Üye’ler tarafından satın alınmasına ilişkin olarak, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince, tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

 1. Hake Sözleşme konusunda belirtilen hizmet’in Üye’lere sunulmasını sağlayacağını kabul beyan ve taahhüt eder. Üye, hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekline ilişkin bilgileri okuduğunu ve işbu sözleşme akdedilmeden önce, gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.
 2. Taraflar, Sözleşme şartlarının yanı sıra, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve 06.03.2011 Tarih ve 27866 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmelere dair Yönetmelik hükümlerini kabul ettiklerini ve bu hükümlere uygun hareket edeceklerini kabul ve beyan ederler.
 3. Üye, Eğitim Platformu üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Hake'ın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
 4. Üye, Eğitim Platformuna girerken kullandığı Kullanıcı adı ve şifresini başka kişi ya da kuruluşlara veremez, Üye söz konusu Kullanıcı adı ve şifresini kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Hake'ye karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Hake'nin söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.
 5. Üye, Eğitim Platformunu kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Üyeyi bağlayacaktır.
 6. Üye, Eğitim Platformunu hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye diğer üyelerin hizmetleri kullanmasını önleyici, zorlaştırıcı, onların bilgilerini ele geçirme ve değiştirme ve izlemeye yönelik faaliyet ve işlemlerde bulunamaz.
 7. Eğitim Platformunda üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Hake ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Hake'nin üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 8. Hake, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, Eğitim Platformunun kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Hake'den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.
 9. Üyeler, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.
 10. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Hake’i bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Hake'nin üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
 11. Hake'nin her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, üyeye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Hake'nin hiçbir sorumluluğu yoktur.
 12. Eğitim Platformunun yazılım ve tasarımı Hake mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.
 13. Hake tarafından Eğitim Platformunun iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.
 14. Hake kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Hake, üyenin Eğitim Platformu üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.
 15. Hizliokuyoruz.com’a üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında Hake'nin kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece Hake'nin kendisi ile internet, telefon, SMS, vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve Hake'nin sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini Hake'ın müşteri hizmetleri çağrı merkezlerine iletebilir.
 16. Hake, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Hake'a tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) Hake ve Hake web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.
 17. Hake web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye Hake web sitesi'ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
 18. Hake, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirme veya Hake web sitesi'nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.
 19. Hake, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.
 20. Taraflar, Hake'a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.
 21. Üye ve Kullanıcılar sitedeki eylemlerinden dolayı müteselsilen sorumludurlar.

Garanti, Para İadesi ve Cayma Hakkı

 1. Hake üyelerine Eğitim Platformunu kullanarak okuma hızını en az iki katına çıkartacağını garanti etmektedir.
 2. garanti hakkı; üyenin 28 gün içerisinde verilen eğitim programını aralıksız kullanması ve tamamlamasına rağmen okuma hızını iki katına çıkmazsa doğar;
 3. Okuma Hızının Tespiti: Okuma hızının tesbitinde üyenin ilk 7 okuma hızı ile son 7 okuma hızı ortalaması baz alınır. Eğer ilk okuma ortalama hızı ile son okuma ortalama hızı arasında iki kat fark yok ise üyeye eğitim platformunu 28 gün daha kullanma hakkı verilir bu ek kullanma hakkına rağmen üyenin okuma hızı yine iki katına çıkmaz ise üyenin ödediği ücret ( %18 KDV ve %20 Gelir vergisi düşülerek) iade edilir.
 4. Garantiyi Suistimal: Hake gerek gördüğü durumlarda üyenin Eğitim Platformu üzerindeki log kayıtlarını takip ederek üyenin programa uyup uymadığını tespit eder. Eğer üye programa uymamışsa veya hileyle sistemi suistimal etmişse Garanti Koşulları düşer ve para iadesi yapılmaz. Suistimal durumları gerekli hallerde yasal mercilere sunulur.
 5. Ödemenin Geri İade Süresi: Üye garanti kapsamında ödemesinin iadesini hak etmişse ilgili ödeme miktarı 30 iş günü içerisinde üyenin vereceği banka hesap numarasına havale/EFT edilir.
 6. Cayma Hakkı: Eğitim paketi satın alan Üye, Site’de teknik bir problemle karşılaşması durumunda, Site’deki iletişim bilgilerinden yararlanarak teknik destek için yardım alabilir. Eğer problem Site'den kaynaklanıyor ve satın alınan eğitim paketinin kullanılmasını engelliyorsa, Üye ödediği ücreti geri iade edilmesini talep edebilir.

Sözleşmenin Feshi

 1. İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Hake tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Hake üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

İhtilaflerin Halli

 1. İşbu Sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanacak ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Hake’ninn ve Üye’nin yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Ödeme yapılması durumunda Hake ve Üye işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş ve bu sözleşme geçerliliğini kazanmış sayılır.

Yürürlük

 1. Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.