Var olan okuma hızınızın artırılması değildir.

• Yeni bir okuma şeklidir.

• Hızlı okuma, göz ve beyinle okumadır.

• Hızlı okuma, kelimeleri değil, kelime gruplarını görme ve algılamadır.

• Hızlı okuma, gözün çabuk sıçraması, hızlı odaklanması, daha geniş alanı görmesi ve beynin, gözün gördüğü bu alanı çabuk işlemesidir.

• Hızlı okuma, geliştirilebilir bir beceridir.

• Hızlı okuma, isteyen herkesin kazanabileceği bir beceridir.

• Herkesin okuma hızını ve okuduğunu kavrama oranını artırma potansiyeli farklıdır. Çalışmalardan sonra bir kişi iki kat artarken diğeri dört kat artabilir okuduğunu daha iyi anlayabilir.

• Hızlı okumada odaklanma artacağından kavrama oranı daha fazla artar.

• Hızlı okumada sırasıyla önce okuma hızı, daha sonra kavrama oranı artar. 

• Hızlı okuma unutulmaz.

• Hızlı okuma geliştirilebilir, artırılabilir.

• Her metin farklı hızda okunur.

• Hızlı okuma ritmik değil aritmiktir. Her metin aynı hızda okunmayacağı gibi, metin içinde de okuma hızı metnin önemli-önemsiz yerlerine göre azalıp çoğalabilir.

• Hızlı okuyucu, hangi metni hangi hızda okuyacağına kendi karar verir.

• Hızlı okuma odaklanmayı artıracağından özellikle ders metinleri, testler ve sınavlarda daha verimli kullanılabilir.