ÖĞRENME YÖNTEMLERİ VE HIZLI OKUMA

                                                                                                    “Öğrenme akıntıya karşı yüzme

                                                                                                    gibidir, ilerlemediğiniz takdirde

                                                                                                    gerilersiniz.”

                                                                                                                                  Çin Atasözü

 

Üç çeşit öğrenme stili vardır: GÖRSEL, İŞİTSEL, KİNESTETİK

Çoğunlukla biri ağırlıklı olmak üzere her üç öğrenme stilini de kullanırız. 

En hızlı okuyucular görsellerden çıkar.

Hızlı okurken en fazla zorlananlar ise duyma ihtiyacı içinde olan işitsellerdir.

Kinestetikler de bir an önce harekete geçmek için okumayı çabuk bitirme telaşı içinde olan hızlı okuyuculardır.

Öğrenme stillerimiz sabit gibi görünse de zaman içinde istek, ihtiyaç ve özel çabalarımız sonucu belli oranda evrilip değişebilir. Zamanla öğrenme stillerimizi lehimize kullanmayı, dengelemeyi öğreniriz.

Aşağıdaki ilkelere baktığınızda kendinizin ya da yakından tanıdığınız bir kimsenin ağırlıklı kullandığı öğrenme stilinin ne olduğunu bulabilirsiniz. 

Görsel Stil: Anlamak ve öğrenmek için görmeleri ve detaylara girmeden önce geneli anlamaları gerekir. Yorumlarken, algıladıklarını bütün olarak yorumlama eğilimindedirler.  

GÖRSEL ÖĞRENME İLKELERİ

• Çalışabilecekleri derli toplu bir yere ihtiyaçları vardır. 

• Bilgi ve kavramları sembol ve resimlere dönüştürmeleri, anlamayı ve bellekte tutmayı kolaylaştıracaktır.

• Öğrenmeleri gereken materyalleri kendileri planlamalı ve organize etmelidirler. 

• Öğrenmeyi kolaylaştırmak için harita, şema, şekil ve diğer görsel araçlar kullanılmalıdır.

• Kelimeler yerine sembol, işaret ve grafikler tercih edilmelidir. 

• Ders dinlerken veya konu çalışırken anladığını kısa cümle ya da birkaç anahtar kelimeyle özetlemelidirler. 

• Ders dinlerken not almalıdırlar. 

• Renkler kullanılabilir. (Özellikle zıt renkler) 

• Okurken önemli yerlerin altı renkli kalemlerle çizilebilir. 

• Anahtar sözcük kartları hazırlanabilir. Kartların az bilgi içermesi belleğe kolay yerleşmesini sağlayacaktır. 

• Karmaşık konular çizimlere dönüştürülebilir. 

• Problem çözerken istenen ve verilenler renkli kalemlerle yazılabilir. 

• Öğrenilen konu ile ilgili görseller izlenebilir. 

İşitsel Stil: Daha iyi anlamak ve öğrenmek için sesli okumaları gerekir. Bütünü kavramak için önce detayları sırayla yorumlamaları gerekir.  

İŞİTSEL ÖĞRENMENİN İLKELERİ

• Ders çalışmak için sessiz bir ortam oluşturulmalıdır. 

• Konular tekrar edilirken yüksek sesle okunmalıdır.

• Problem çözerken akıldan geçenler sesli olarak anlatılmalıdır. 

• Panel ve seminerlere katılım sağlanmalıdır.

• Anlatırken de iyi öğrendiklerinden, çalışırken anlatım yöntemi kullanılabilir. 

• Öğrenmeyi kolaylaştırmak için çalışma grupları oluşturulabilir ya da bir çalışma arkadaşı bulunabilir. 

• Öğrenilmesi gereken materyal şarkılara dönüştürülüp ve yüksek sesle söylenebilir.

• Hızlı okuma için işitsel özelliklerinin yerini görsele aktarma çabası göstermeli.

• Hızlı okuma için bol bol görerek algılama çalışmaları yapmalı.

Kinestetik Stil: Anlamak ve öğrenmek için görmeleri, dokunmaları ve detayları kavramak için sırayla yorumlamaları gerekir.

KİNESTETİK ÖĞRENMENİN İLKELERİ

• Çalışırken kendi istedikleri yerde ve şekilde çalışmalarına izin verilmelidir.

• Çalışırken hareket etmeleri kısıtlanmamalıdır. 

• Ellerini kullanabileceği çalışmalar yapılmalıdır.  

• Derse konsantre olabilmeleri için ön sıralarda oturtulmalıdırlar.

• Laboratuvar çalışmaları için fazladan zaman ayrılmalı, evde deneyler yapmaları için izin verilmelidir.

• Konu ile ilgili müze, tarihi yerler gibi yaşayarak öğrenebileceği mekânlar ziyaret edilmelidir. 

• Bir şeyler anlatacakları zaman ayağa kalkma ve tüm vücudunu kullanarak anlatabilme özgürlüğüne sahip olmalıdırlar. 

• Sözcükleri ya da sözel bilgileri öğrenirken kuma yazdırma yöntemi uygulanabilir.

• Çalışırken elinde kitap ya da kartlarla ileri geri yürüyebilir, yüksek sesle okuyabilirler.

• Hızlı okuma için hızlı görme ve algılama çalışmaları yapmalı.

• İşitseller çabuk harekete geçme isteğiyle hızlı okumayı çok daha hızlı ve kolay uygularlar.

Öğrenme stillerimiz zamanla değişebilir. Zamana, mekâna, yaşa, öğrendiğimiz bilgilere, bunların bizim için önemine kadar pek çok değişkene bağlı olarak değişebilir, ağırlıklı kullanımları artıp, azalabilir.

Hızlı okuma ve anlamaya odaklandıysanız, nasıl bir öğrenen olduğunuzun o kadar da önemi kalmaz. Kararlılık, azim ve çaba ile her türlü engeli aşarsınız. 

                                                                HAKE ANLAYARAK HIZLI OKUMA KURSU

                                                                                                         hizliokuyoruz.com