PARAGRAF SORULARI HIZLI OKUMA TEKNİKLERİYLE NASIL ÇÖZÜLÜR?     

                                                                                           “Düşmanını tanımıyorsan, savaşa

                                                                                              hazırlanmanın bir anlamı yoktur.”

                                                                                                              İbrahim Sefa ŞEN           

   

• Paragrafı hızlı okuma çalışmalarına başlamadan önce, okumayı engelleyen etmenleri ortadan kaldırmalıyız.

• Paragraftaki sözcükleri hızlı tanımalı ve doğru okumalıyız.

• Aktif görme alanımızı (gözün bir duruşta gördüğü kelime sayısını) genişletmeliyiz.

• Sıçrama mesafesini ve durak sayısını belirlemeli, gözün gereksiz hareketlerini, geri dönüşlerini ve başıboş gezinmesini önlemeliyiz.

• Okuduğumuz paragrafın türünü, biçimini, tipini ve o soru tipinin tüm çözüm yollarını çok iyi bilmeliyiz.

• Hızlı okuma yöntem ve tekniklerini her türden soruya uygulayabilmeliyiz. 

• Dikkat ve motivasyonumuzu baştan sona en üst seviyede tutmalıyız.

Hızlı okuyucu;

· Paragrafı gözleriyle (başını oynatmadan) okur, sessiz okuma yapar, okuduklarını hecelemez.

· Paragraf satırını en az sayıda atlamayla bitirir. En fazla iki, üç durak kullanır.

· Her durakta en az iki sözcük görür.

· Paragrafta düzenli olarak ilerler, asla geri dönüş yapmaz.

· Paragrafı hangi amaçla okuduğunu bilir.

· Paragrafı ne ölçüde anladığını kontrol eder, okuma hızını metne göre artırır ya da düşürür. (düşünce durakları)

· Okuduklarını sorgular ve değerlendirir.*

 

  Sevgili öğrenciler,       

           Hızlı okumanın faydalarını en fazla paragraf sorularını çözerken göreceksiniz. Sınavlarda yer alan sorulardan en kolay olanları paragraf sorularıdır. Çünkü paragraf sorularının cevabı yine paragrafların içindedir. Paragraf sorularında, bilgiden çok, zamanı kullanma beceriniz ölçülmektedir. Bu kitabımızla birlikte hızlı okuma tekniklerini kavrayacak, sınavlarda dikkatinizi arttıracak ve süre sıkıntısı yaşamadan sınavı bitireceksiniz. 

Paragraf sorularında önce soruyu, sonra paragrafı okuyun  

Paragraf soruları;                                                                                                                                                                                                                                                             

 Konuyu, ana düşünceyi,  paragrafın giriş cümlesini bulma, 

Parçayı iki paragrafa bölme vs. çerçevesinde karşımıza çıkar.

 Paragraf sorularında vurgulu öğelere dikkat etmek gerekir.  Nasıl ki her paragrafın bir ana fikri varsa; her cümlenin de bir mesajı vardır. 

Paragraf, birkaç cümlenin oluşturduğu anlam etrafında örülmüşken cümlenin ana düşüncesi genellikle bir yargıdan (yüklemden) ibaret olacaktır. Bir cümlede anlamı kuran öğe, her zaman yüklemdir. Yüklemler cümlede asıl anlatılmak isteneni kendi üzerlerinde bulundurur. O halde size verilen ve kimi zaman 90-95 sözcüğü bulan 15-16 satırdan oluşan parçalardaki cümlelerin yüklemlerini ve vurgulanan öğelerini okursanız genel bir anlam çıkartabilirsiniz. Metnin genel anlamı ve seyri konusunda bir fikir edinebilirsiniz. 

Sevgili öğrenciler,

-Ana düşünce ve paragraf yapısı sorularında, cevap seçeneği genellikle en uzun yazılan seçenek olarak verilir.

-Bir parçanın içerisinde sayılar, tarihler verilmişse o parça genellikle açıklama paragrafı oluyor ve parçada da açıklayıcı anlatım kullanılıyor.

-Paragrafta tırnak işareti içerisinde verilen aktarma söz varsa kullanılan düşünceyi geliştirme yolu ‘tanık gösterme’, anlatım tekniği de tartışmacı anlatım olmaktadır.

-Türkçede vurgunun daima yükleme en yakın kelimede olduğunu düşünecek olursak anlatılmak isteneni daha iyi anlayabiliriz. 

Koray, okula dün geldi.                     Koray, dün okula geldi.              Dün okula Koray geldi.  

-Paragrafın giriş cümleleri anlamsal olarak kendinden öncekilere bağlı olamaz. Başlı başına bir yargı, tespit bildirir. 

“Yazmaya yeni başlayanların ilk ürünlerini, kuşların kanat alıştırmasına benzetirim”

“İstanbul’un ‘Tünel’ olarak bilinen ilk metrosu buhar gücüyle çalışıyordu” gibi…

 

(*Dipnot konacak: “Hızlı Okuma Teknikleriyle Paragraf Soruları Nasıl Çözülür”- Kısa yollar-Püf Noktalar- Çözüm Şifreleri-Geri Dönüşsüz Okuma, Orhan Özdemir)

 Hızlı okuma sırasıyla önce okuma hızı, sonra kavrama oranı artar.

   hizliokuyoruz.com