İstanbul

Okuma ve anlama hızınızı geliştirmek, gün boyunca okumak zorunda kaldığınız dosya, rapor, e-mail, gazete, dergi, kitap vb. gibi materyalleri çok daha kısa bir zaman içinde okuyup bitirmenizi sağlayacak. Günde okumaya harcadığınız 1,5-2 saatlik zamanı 45-50 dakikaya indirebilir, okumaya vakit bulamadığınız sayısız kitabı okuyup bitirebilir, haftada 7-8 saat zaman kazanarak ailenize ve sosyal yaşamanıza çok daha fazla zaman ayırabilirsiniz.

Hızlı okuma eğitimi, kişisel gelişiminizin bir parçası olacak ve sizi diğerlerinden ieriye taşıyacaktır.


Yetişkinler Hızlı Okuma Eğitiminde Ne Kazanacaklar?

  • Anlayarak okuma hızları en az iki katına çıkacaktır.
  • Odaklanmaları ve motivasyonları artacaktır.
  • Yavaş okumadan kaynaklanan dikkat dağınıklıkları ortadan kalkacaktır.
  • Okuduklarını daha iyi anlar ve kavrar hale geleceklerdir. Geri dönüşsüz okuma yapacaklardır.
  • İş hayatlarında daha yüksek başarı sergileyeceklerdir.
  • Özgüvenleri artacaktır.
  • Daha hızlı ve daha iyi okudukları için daha fazla okuyacak, daha fazla okudukları için kelime hazineleri, düşünme becerileri, muhakeme yetenekleri, okuma kültürleri, yaşam tarzları, seçicilikleri, kısaca hayatlarının tüm alanları iyi yönde değişecektir.
  • Hızlı okuma eğitimine ayıracakları 21 gün, kendi hayatlarına fazladan yüzlerce gün, ay, yıl olarak geri dönecektir.