İstanbul

Aşağıda Hızlı Okumaya dair alıştırmaları bulabilirsiniz.

 1. Göz kaslarını güçlendirme
 2. Göz kaslarını güçlendirmek, hızlandırmak
 3. Göz kaslarını güçlendirmek, hızlandırmak, titreşimsiz odaklanmayı sağlamak
 4. Okuma problemlerinizin tespiti
 5. Göz kaslarınızı güçlendirmek, hızlı görmenizi sağlamak, odaklanmayı artırmak, kelime tanımak, iç sesi yok etmek.
 6. Göz kaslarını geliştirip çevikliğini artırmak ve bütünü görerek algılamayı artırmak.
 7. Göz kaslarını geliştirirken göz esnekliğini sağlamak.
 8. Göz kaslarımızı geliştirirken parçanın bütünlüğünü bozmadan gözümüzle kelimeleri takip etmek.
 9. Göz kaslarını güçlendirmek, anlam bütünlüğü olan iki-üç kelimeyi seslendirmeden hızlıca görme becerisi kazanmak.
 10. Gözün yatay görme alanını geliştirmek ve kontrollü sıçrama yeteneğini artırmak.
 11. Aktif görme alanını genişletmek. Bir bakışta daha fazla kelime görmek.
 12. Gözün aktif görme alanını genişletmek, göz kaslarını güçlendirmek.
 13. : Aktif görme alanını genişletmek.
 14. Göz kaslarını güçlendirmek, göze hızlı hareket etme ve odaklanma yetisi kazandırmak
 15. Gözün sıçrama, geniş görme ve odaklanma yeteneğini artırmak, göz kaslarını güçlendirmek.
 16. Göz kaslarını güçlendirmek, anlam bütünlüğü olan iki-üç kelimeyi seslendirmeden hızlıca görme ve algılama becerisi kazandırmak. Gözün hızlı sıçrama ve çabuk odaklanmasını sağlamak.
 17. Gözün bir odaklanmada gördüğü sözcük sayısını artırmak, iç sesi yok edip, görerek anlamaya hazırlık yapmak.
 18. Okuduğumuz metinlerdeki anahtar kelimeleri bularak okuma hızımızı ve kavramamızı artırma, metnin bütününü anlama
 19. Gözleri blok okumaya alıştırmak.
 20. Göze hız kazandırmak, görsel okumaya hazırlık yapmak, seslendirmeden algılayabildiğimizi fark etmek.
 21. Göz kaslarını güçlendirmek, göze hızlı sıçrama ve odaklanma becerisi kazandırmak. Görerek algılamayı sağlamak, iç sesi yok etmek.
 22. Aktif görme alanını artırma, hızlı görme ve algılamaya hazırlık.