İstanbul

GÖZ ALGILAMA ÇALIŞMALARI

Takistoskop

Egzersizi başlattıktan sonra, çalışma penceresinin orta noktasında art arda aynı düzlemde gözüküp kaybolan kelimeleri hızlı bir şekilde algılayarak önünüze gelen cevap kutucuğuna yazmanız gerekir. Doğru yanıtlarınız sizi her seferinde bir üst seviyeye yükseltir.

Egzersizin Faydası

“Takistoskop” egzersizi ile gözün çevikliği artar ve göz, gördüğü şekli beyne daha hızlı yollamaya başlar. Beyin-göz koordinasyonu artar.

İlk Kelime Son Kelime

Bir metinde, satırların başındaki ve sonundaki kelimeler arasında göz sıçratarak metni takip etme çalışmasıdır.

Egzersizin Faydası

Gözün algı alanını genişletmeyi ve çevikliğini arttırmayı amaçlar.

Göz Kaslarını Çalıştırma

Emojiler, çalışma ekranının çeşitli yerlerinde belirerek gözün çevikliğini sınar.

Egzersizin Faydası

Bu egzersiz ile hedeflenen, göz kaslarını istediğimiz zaman istediğimiz şekilde kullanabilmek ve göz kaslarının gelişmesidir.

HIZLI OKUMA VE OKUDUĞUNU ANLAMA ÇALIŞMALARI

Blok Okuma

Kelimeleri toplu halde görebilme yeteneğini geliştirmek için uygulanan bir tekniktir. Tek tek sözcükleri okumaya çalıştığınızda okuma hızınız yavaşlar. Bu yüzden metindeki sözcükleri bloklar şeklinde okumak, hızlı okumanın temel tekniklerindendir.

Egzersizin Faydası

“Blok Okuma” egzersizi ile metindeki sözcükleri teker teker değil, öbek olarak okumaya ve algılamaya başlarsınız.

Gölgeleme

Bir metin kelimeleri, metnin en başından başlayarak seçilen hız seviyesine ve kelime sayısına göre öğrenciye gölgeli olarak gösterilir ve öğrenciden sadece bu gölgeli alanların okunması ve algılanması istenir.

Egzersizin Faydası

Öğrencinin dikkatinin sadece metnin içerisinde gölgeli olarak gösterilen kelime ve kelime öbeklerine verilmesi istenir. Yani kelime öbeklerinin hatasız anlaşılması, metnin de hatasız anlaşılması anlamına gelecektir.

Gruplama

En başta metnin tamamı gölgelenir, öğrenci hiçbir kelimeyi göremez. Egzersiz başlatıldığında seçilen seviye ve hıza göre kelime ya da kelime öbekleri öğrenciye gözükür hale gelir.

Egzersizin Faydası

Egzersizin Faydası “Gruplama” egzersizi ile bir metnin kelime ya da kelime öbekleri atlanmadan okunması ve anlaşılması hedeflenir.

DİKKAT VE KONSANTRASYON ÇALIŞMALARI

Multi Fokus Çalışması

Nicelik ve nitelik olarak birbirleriyle aynı ya da farklı olabilen kelime gruplarının, Seviye 1’den Seviye 10’a kadar zorlukları artarak önünüze gelmesidir. Kelimeler birbiri ise “EVET, AYNI”, farklı ise “HAYIR, DEĞİL” butonunu tıklamanız gerekir.

Egzersizin Faydası

“Multi Fokus” egzersizi; bir kelimeye baktığınızda, kelimenin önündeki ve arkasında kelimeleri ne kadar anladığınızı test eder ve zamanla çevredeki bu kelimeleri de görüp algılamanızı sağlar. Böylelikle, bir bakışta daha fazla kelime görürsünüz.

Çevre Fokus Çalışması

Harf sayısında değişiklik gösteren farklı zorluktaki kelimeleri göz çevikliği ile algılama çalışmasıdır. Çalışma panelinin aşağısında, yukarısında, sağında ve solunda beliren kelimelerin, her kelimeden sonra öğrencinin önüne gelen kutucuğa yazılması istenir. Doğru yanıtlar, sizi her seferinde bir üst seviyeye yükseltecektir.

Egzersizin Faydası

Gözünüzün yatay ve sabit tek bir düzlemde değil, dikey ve farklı düzlemlerdeki çevikliğini ve algılamasını arttırır.

Hafıza Geliştirme

Çalışma ekranı, 50 tane eşit kareye bölünür. Egzersiz başlatıldığında, bu 50 karenin çeşitli yerlerinde, belirlenen hıza ve seviyeye göre birbiri ile aynı resimler belirir, ardından kaybolurlar. Öğrenciden istenen, birbiri ile aynı olan bu resimlerin yerini bulmasıdır.

Egzersizin Faydası

Göz gördüğünü beyne iletir ve beyin iletilen bu bilgiyi depolar. Buradaki amaç, görülen şeyi unutmamak ve hafızayı güçlendirmektir.

Harf Bulma Odak

Çalışma ekranında rakamlar ve harfler farklı sayılarda karışık bir şekilde dağıtılır ve öğrenciye herhangi bir rakamdan ya da harften kaç tane gösterildiği sorulur. Öğrencinde doğru sayıyı cevap kutucuğuna yazması istenir.

Egzersizin Faydası

Bir resme, bir yazıya, bir grafiğe baktığınızda, dikkatinizi dağıtan öğeler olsa bile ihtiyacınız olan bilgiye doğru bir şekilde ulaşıp ulaşamadığınız test edilir.